1. Polska 26 lotów
2. Finlandia 4 loty
3. Grecja 4 loty
4. Hiszpania 4 loty
5. Niemcy 4 loty
6. Włochy 4 loty
7. Francja 2 loty
8. Wielka Brytania 2 loty
9. Norwegia 1 lot
10. Szwecja 1 lot